Obowiązek informacyjny  ubezpieczaj.pl (strona internetowa)

Administratorem Państwa danych osobowych jest UBEZPIECZAJ.PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy Ślężna 112B/U7  (dalej UBEZPIECZAJ.PL).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane w celu wymiany korespondencji (w tym odpowiedzi na Państwa zapytanie) oraz w celu przekazywania Państwu ofert marketingowych UBEZPIECZAJ.PL w tym ofert ubezpieczenia.

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany  korespondencji pomiędzy Państwem a UBEZPIECZAJ.PL, a także do otrzymania ofert marketingowych UBEZPIECZAJ.PL w tym ofert ubezpieczenia.

Podstawą przetwarzania przez UBEZPIECZAJ.PL Państwa danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu w postaci wymiany z Państwem korespondencji, w tym odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a także w postaci kierowania do Państwa treści marketingowych, w tym ofert ubezpieczenia.  

Komu będą przekazywane Państwa dane?

UBEZPIECZAJ.PL będzie przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz UBEZPIECZAJ.PL. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Państwa danych osobowych należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Państwa danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców, którym UBEZPIECZAJ.PL powierzyło przetwarzanie danych osobowych należą również: jego podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z UBEZPIECZAJ.PL.

Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, tj. gdy wobec takiego kraju wydana została decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony lub gdy dane przekazywane są w oparciu o inne mechanizmy zapewniające równoważny poziom ochrony, w szczególności Standardowe Klauzule Umowne lub Wiążące Reguły Korporacyjne.

UBEZPIECZAJ.PL nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych innym odbiorcom, poza tym którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz UBEZPIECZAJ.PL, chyba że do przekazania będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa, bądź przekazanie będzie wynikało ze stosunku łączącego Państwa z UBEZPIECZAJ.PL.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na adres: iod@auraco.pl .

Jakie  mają Państwo prawa?

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dodatkowe Informacje

 1. Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skontaktować się z:

          Inspektor Ochrony Danych:

          Tel: (22) 211 18 60, E-mail: iod@auraco.pl

Kontakt

UBEZPIECZAJ.PL z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. ŚLĘŻNA 112 B/U7

Bezpłatna konsultacja z ekspertem

(71) 889 00 89

  Napisz do nas

  Będziemy w kontakcie

  Dziękujemy za wysłanie formularz kontaktowego.
  Oddzwonimy do Ciebie wkrótce i przedstawimy szczegóły oferty. Bądź pewny, że jesteś w dobrych rękach.

  Jeżeli dysponujesz jeszcze chwilą czasu, zapraszamy do zapoznania się z działem warto wiedzieć. Być może przydatne okażą się pliki do pobrania.
  Więcej o nas przeczytasz w dziale o naskontakt.