W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą NETINS INSURANCE spółka z o.o. z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa nr 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304617, NIP: 8971741358, REGON: 020742915 („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą Ubezpieczaj.pl spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 112B/U7, 53-111 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531510, NIP: 8992760881, REGON: 360384823 („Spółka Przejmowana”), Zarządy obu spółek działając na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) („KSH”) i art. 5151 § 1 KSH w związku z art. 516 § 61 KSH, w dniu 24 października 2023 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 500 § 2 i 21 KSH, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Zarząd Spółki Przejmowanej informuje, że stosownie do treści art. 500 § 2 i 21 KSH w związku z art. 516 § 61 KSH, Plan Połączenia zostaje udostępniony bezpłatnie i nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu.

> Plan Połączenia <

> Ubezpieczaj_2020_SF <

> Ubezpieczaj_2020_S_Zarzad <

> Ubezpieczaj_2021_SF <

> Ubezpieczaj_2021_S_Zarzad <

> Ubezpieczaj_2022_SF <

> Ubezpieczaj_2022_S_Zarzad <

 

 

 

Bezpłatna konsultacja z ekspertem

(71) 889 00 89

  Napisz do nas

  Będziemy w kontakcie

  Dziękujemy za wysłanie formularz kontaktowego.
  Oddzwonimy do Ciebie wkrótce i przedstawimy szczegóły oferty. Bądź pewny, że jesteś w dobrych rękach.

  Jeżeli dysponujesz jeszcze chwilą czasu, zapraszamy do zapoznania się z działem warto wiedzieć. Być może przydatne okażą się pliki do pobrania.
  Więcej o nas przeczytasz w dziale o naskontakt.