Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia mieszkania/domu

Rynek ubezpieczeniowy oferuje nam wiele ofert. Jak wybrać najlepszą dla nas?

Dom – w tak krótkim i prostym pojęciu kryje się wiele emocji. Dom powinien dawać nam poczucie bezpieczeństwa, spokoju i radości. Powinien być dla nas tą stroną życia codziennego, dzięki której po ciężkim dniu zapanuje w nas harmonia i spokój. Bezpieczny dom sprawi, że prozaiczne problemy zostaną za drzwiami. Aby całkowicie dopełnić pojęcie jakim jest dom, powinniśmy pomyśleć o jego ubezpieczeniu. Na co zatem należy zwrócić szczególną uwagę wybierając ubezpieczenie naszego domu, mieszkania?

Rynek ubezpieczeniowy oferuje nam wiele ofert. Z uwagi na mnogość informacji możemy poczuć się zdezorientowani i zagubieni. W takim momencie istotna jest wskazówka wyznaczająca nam kierunek, który mamy wybrać, aby decyzja o wyborze ubezpieczenia domu czy mieszkania była trafna, skuteczna i dająca nam poczucie zadowolenia z dokonanego wyboru. Przede wszystkim wybierając polisę ubezpieczeniową domu lub mieszkania musimy zastanowić się na czym zależy nam najbardziej, jakie odczuwamy potrzeby w związku z ubezpieczeniem nieruchomości. Aby ułatwić sobie to zadanie zacznijmy od określenia przedmiotu ubezpieczenia. Dla jego wyznaczenia warto stworzyć spis majątku, przy którego sporządzeniu możemy posiłkować się dostępnymi na naszej stronie gotowymi arkuszami, bądź też taką listę sporządzić możemy samodzielnie. Lista ta powinna zawierać nazwę składników, które chcemy objąć ubezpieczeniem oraz ich szacunkową wartość. Dzięki takiemu spisowi znacznie ułatwimy sobie oszacowanie sumy ubezpieczenia, co zbliży nas do dokonania wyboru odpowiedniej dla naszych potrzeb polisy. Przy określaniu sumy ubezpieczenia musimy pamiętać o tym, iż ustalenie za niskiej sumy może wiązać się z niedoubezpieczeniem mienia, natomiast zbyt wysoki szacunek grozi przepłaceniem za ochronę przedmiotu ubezpieczenia. Kiedy dojdzie do zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego w przypadku niedoubezpieczenia mienia, wartość odszkodowania uwarunkowana jest stosunkiem sumy ubezpieczenia do realnej wartości przedmiotu objętego ubezpieczeniem bądź odpowiadać będzie wysokości szkody w ramach ubezpieczenia. W aspekcie sumy ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na dwa pojęcia jakimi są wartość odtworzeniowa i wartość rzeczywista. W ramach pierwszej nich mamy gwarancję wypłaty odszkodowania, które umożliwi nam zakup takiego samego przedmiotu, który straciliśmy. Ubezpieczenie na wartość rzeczywistą z kolei zapewni nam wypłatę odszkodowania pomniejszoną o stopień zużycia technicznego danego przedmiotu. Kolejny ważny aspekt decyzji o ubezpieczeniu stanowi zakres ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje on wszystkie czynniki, zdarzenia, od których w razie ich wystąpienia chcemy ubezpieczyć całość składników wchodzących w obszar posiadanego mienia. W przypadku decyzji o ubezpieczeniu mieszkania lub domu wraz z całością elementów będących na wyposażeniu nieruchomości musimy liczyć się ze wzrostem wysokości składki. Standardowo polisy ubezpieczeniowe obejmują ochroną nieruchomości od pożaru, ognia, czy innych zdarzeń losowych. Tu warto zwrócić uwagę na pojęcie „innych zdarzeń losowych”, które to nie zawsze znaczą to samo. Niektóre polisy uwzględniają przepięcie elektryczne, czy powódź jednak czasem należy je dokupić do swojego ubezpieczenia. Jeśli zależy nam na ubezpieczeniu się od konkretnego ryzyka, warto dowiedzieć się, czy można je dokupić dodatkowo. Niejednokrotnie sami możemy skomponować naszą polisę, niekoniecznie wybierając z gotowych pakietów ubezpieczeniowych. Obok przedmiotu i zakresu ubezpieczenia ważnym elementem polisy na który należy zwrócić uwagę jest okres jej trwania. Przy określaniu czasu trwania ubezpieczenia warto pamiętać, iż im okres ubezpieczenia jest dłuższy, możemy liczyć na mniejszą składkę. Dodatkowo płacąc za ubezpieczenie jednorazowo często zakłady ubezpieczeń oferują nam zniżki. Określając okres ubezpieczenia skupiajmy się na długoterminowych polisach. Dlaczego? Pierwszą zaletą jest fakt, że nie ma konieczności co roku pamiętać o wznowieniu polisy. Kolejnym atutem, szczególnie dla Klientów, którym przytrafi się szkoda w okresie trwania polisy, jest fakt, że Towarzystwo nie re-kalkuluje składki, a dzięki temu wypłata odszkodowania w pierwszych latach polisy nie powoduje zwyżki składki na kolejne okresy, jak w przypadku polis rocznych. Polisy na dłuższe okresy są również tańsze od polis rocznych, a składki są rozkładane na raty płatne raz w roku.

Ponadto decydując się na zakup polisy ubezpieczenia domu, mieszkania, możemy skorzystać z pomocy fachowców, takich jak ślusarz, czy elektryk. Opcja ta jest bardzo praktyczna i wygodna, a do tego nie zawsze wiąże się ze zwiększeniem wartości płaconych składek. Podpisując umowę warto zwrócić uwagę także na zasadę działania franszyzy zawartej w polisie. Wskazać tu można dwa rodzaje franszyz – integralną i redukcyjną. Ta pierwsza stanowi dolną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczenia, czyli kiedy wartość szkody nie przekroczy kwoty określonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia odszkodowanie nie zostanie nam wypłacone. Natomiast w ramach franszyzy redukcyjnej zakład ubezpieczeń potrąca określoną sumę pieniężną z każdego wypłacanego odszkodowania. Kolejnym ważnym i ostatnim krokiem zbliżającym nas do zawarcia umowy ubezpieczenia domu, mieszkania jest dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Zawarte są tutaj wszystkie istotne informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, przedmiotu i okresu trwania polisy, praw i obowiązków stron umowy, czy zasady wypłaty odszkodowania, dlatego skrupulatne ich przeczytanie jest bardzo ważne.
Wybierając polisę ubezpieczeniową istotna jest nasza świadomość i podstawowa wiedza, które pozwolą nam na dokonanie satysfakcjonującej nas decyzji. Bo bezpieczny dom to gwarancja bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich.