Kary za brak ubezpieczenia OC – zobacz co Ci grozi gdy nie wykupiłeś OC

Nikt z nas nie lubi płacić kar. Przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie nadszarpując budżet naszego portfela. Niejednokrotnie nie jesteśmy świadomi tego, za co i jakiej wysokości nam grożą.

tabelka

Jeśli jesteś właścicielem pojazdu powinieneś wiedzieć, że masz obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W przypadku braku takiego ubezpieczenia jesteś narażony na nałożenie kary za brak jego posiadania. Dodatkowo od bieżącego roku w związku ze wzrostem płacy minimalnej kary dla właścicieli pojazdów, którzy nie mają wykupionego ubezpieczenia ulegną podwyżce. W bieżącym roku w kraju nastąpił wzrost płacy minimalnej z 1750 zł brutto do 1850 zł brutto. W związku z tym wysokość kary za nieposiadanie ubezpieczenia OC wzrosła. Będąc właścicielem pojazdu osobowego wskutek nowych regulacji prawnych bez aktualnego ubezpieczenia OC możesz zapłacić grzywnę w wysokości 200 procent płacy minimalnej, czyli 3 700 złotych. W pojeździe ciężarowym nieposiadanie OC może kosztować nas 300 procent płacy minimalnej, co daje niemałe pieniądze, bo 5 550 zł. W przypadku pozostałych pojazdów wysokość grzywny to 30 procent, czyli 620 zł. W ramach Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych kary za brak ubezpieczenia OC grożą nie tylko kierowcom, ale i rolnikom, którzy nie wykupili obowiązkowego ubezpieczenia OC i ubezpieczenia budynków. Powyższe wartości opłat karnych są płynne co oznacza, że dotyczą kar w wymiarze podstawowym. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć niższą stawkę kary jeżeli przerwa w okresie trwania ubezpieczenia nie była większa niż dwa tygodnie. Jeśli natomiast Twoja polisa wygasła w przeciągu ostatnich trzech dni zapłacisz 20 procent kary podstawowej. W przypadku gdy przerwa w ubezpieczeniu przekroczyła trzy dni, ale nie przekroczyła dwóch tygodni, kwota grzywny zmniejszona jest o 50 procent. Opłaty karne są ściśle określone przez regulacje prawne zawarte we wspomnianej Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, dlatego też nie podlegają negocjacjom. Jeśli w danym roku nie dopełniłeś obowiązku ubezpieczeniowego, zgodnie z literą prawa powinieneś wnieść opłatę na konto Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeżeli natomiast takiej wpłaty nie dokonasz musisz liczyć się z konsekwencjami – ściągnięcie opaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Pamiętaj, że w momencie otrzymania wezwania do zapłaty polisy OC masz obowiązek uiszczenia wskazanej w zawiadomieniu kwoty w terminie 30 dni od daty dostarczenia wezwania. Jeśli natomiast przedłożysz wymagane dokumenty, które potwierdzą dopełnienie w roku kontroli zawiązania umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej opłata nie zostanie pobrana. Kiedy dojdzie do wypadku, czy kolizji sprawca zdarzenia, który nie posiada ubezpieczenia OC poniesie bardzo wysokie koszty sięgające nawet kilkuset tysięcy złotych. UFG pokryje koszty związane ze szkodami zdarzenia, które spowodował kierujący pojazd, jednak po wypłacie odszkodowania UFG zwróci do winnego się z żądaniem zwrotu kosztów, jest to tzw. regres. Roszczenie zwrotne często przebiega wraz z udziałem komornika sądowego. Aby uniknąć nieprzyjemności i niepotrzebnych stresów należy pamiętać o obowiązku wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Opłata OC pozwoli nam spokojnie cieszyć się z podróży samochodem.