Nowość na rynku ubezpieczeń – Bezpośrednia Likwidacja Szkód z OC

Aby ułatwić życie klientom od 1 kwietnia bieżącego roku na rynku ubezpieczeń pojawiło się innowacyjne rozwiązanie jakim jest bezpośrednia likwidacja szkód z ubezpieczenia OC.

Prokliencka oferta zaoszczędzi nasz czas i pozwoli uniknąć ryzyka zawyżania wyceny szkody. Na czym zatem polega bezpośrednia likwidacja szkód z OC? Jakie dodatkowe korzyści przynosi ona klientom?

Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS) stanowi system dający możliwość uzyskania odszkodowania bądź naprawy samochodu u swojego ubezpieczyciela. Wypiera ona dotychczas istniejącą zasadę wypłaty odszkodowania, naprawy auta u ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Mechanizm ten upraszcza i przyspiesza naprawę pojazdu, czy wypłatę odszkodowania. Na naszych barkach spoczywa wyłącznie zgłoszenie szkody do naszego ubezpieczyciela OC. To zakład ubezpieczeń bowiem dokona reszty formalności bez absorbowania nas jako swojego klienta. Po likwidacji szkody zakład ubezpieczeń, w którym mieliśmy wykupioną polisę OC rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy szkody za pomocą ryczałtów wyznaczonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Wprowadzone przez PIU rozwiązanie nie przyczyni się do wzrostu  cen składek. Dlaczego? To proste, dzięki ustalonym kwotom (ryczałtom), które przypaść mogą na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe. Taki mechanizm sprawi, iż ubezpieczyciel będzie pilnować kosztów, co skutkować może wzrostem standardu jakości usług na korzyść klienta rzecz jasna.

Przedmiot bezpośredniej likwidacji szkód OC swym zakresem póki co nie obejmuje:

  • szkód, do których doszło poza granicami Polski,
  • szkód osobowych,
  • szkód, których wartość przekracza 30 tys. złotych,
  • szkód, w których brały udział więcej niż dwa pojazdy.

Oprócz wskazanych ograniczeń osoby korzystające z systemu BLS będą  mogły liczyć na zwrot kosztów związanych z:

  • dodatkowymi badaniami technicznymi pojazdu,
  • holowaniem,
  • wynajęciem auta zastępczego,
  • parkowaniem na strzeżonym parkingu w razie zaistnienia takiej konieczności.

Na wdrożenie systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód zdecydowało się dotychczas trzynaście firm ubezpieczeniowych, stanowiąc ponad połowę polskiego rynku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.
Bezpośrednia Likwidacja Szkód na dobre zakorzeniła się na rynku ubezpieczeniowym państw takich jak: Belgia, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Grecja. Miejmy nadzieję, że i na naszym rodzimym rynku BLS spotka się z dużą aprobatą i wpisze się w stałą ofertę zakładów ubezpieczeniowych.